• Helder en transparant

Op alle overeenkomsten van Telemos ICT Solutions Group zijn de NLdigital Voorwaarden van toepassing. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op. Download en bekijk de NLdigital Voorwaarden hier:

NLdigital Voorwaarden 2020

Privacyverklaring

Privacyverklaring Telemos ICT Solutions Group

Pelmolenlaan 3, 3447 GW Woerden, +31(0)348 484 900, info@telemos.nl

 

Met deze Privacyverklaring willen we iedereen die op welke wijze dan ook contact heeft met de Telemos ICT Solutions Group informeren over hoe we met persoonsgegevens omgaan en met welk doel. De Telemos ICT Solutions Group bestaat uit:

 

Telemos ICT-services                  KVK 30099940

Telemos Components                 KVK 30070825

Telemos Software                       KVK 30122296

 

Telemos ICT Solutions Group verzamelt en gebruikt persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Om dit te mogen, moeten wij ons kunnen baseren op ten minste een van de grondslagen die de AVG kent voor het verwerken van deze gegevens.

 

 

Zijn wij in het bezit van uw persoonsgegevens dan:

Is de gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten met betrekking tot:

 • het leveren van een product of dienst

 • het onderhouden van een product of dienst

Is de gegevensverwerking noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting:

 • uitvoering belastingwet

 • fiscale bewaarplicht

 • voeren van een loonadministratie

Is de gegevensverwerking noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen:

 • direct marketing

 • marktonderzoek ter verbetering van onze dienstverlening en producten

 • (potentiële) klanten benaderen voor het doen van relevante aanbiedingen per e-mail of telefoon

Heeft u ons ooit toestemming gegeven:

 • Voor het versturen van een nieuwsbrief

 

Cookies

Net als alle andere websites maken wij gebruik van cookies, zodat wij kunnen bijhouden welke pagina’s worden bezocht en hoe intensief onderdelen van de website worden gebruikt. Zo kunnen wij onze website nog beter aanpassen aan uw wensen en behoeften.

 

Ontvangers van de gegevens

Persoonsgegevens worden niet verkocht of doorgespeeld aan derden. Uitzondering hierop betreft een rechtmatig verzoek van een daartoe bevoegde autoriteit.

 

De rechten van de betrokkene

U heeft te allen tijde het recht tot inzage van uw gegevens. U kunt een verzoek tot inzage indienen per email.  Mocht blijken dat uw gegevens onvolledig of onjuist zijn, dan zullen wij deze corrigeren of aanvullen. U kunt Telemos ICT Solutions Group verzoeken uw gegevens te verwijderen. Wij zullen hiertoe overgaan indien er geen wettelijke verplichting of gegronde reden bestaat die het behouden van de gegevens rechtvaardigt. U kunt op elk gewenst moment via info@telemos.nl kenbaar maken dat uw persoonsgegevens niet voor direct marketing mogen worden gebruikt.

 

Bewaartermijnen

Tijdens een sollicitatieprocedure verzamelen we diverse persoonsgegevens van sollicitanten. Na het afvallen bij een sollicitatieprocedure zullen we de gegevens uiterlijk binnen 4 weken na het einde van de procedure verwijderen, tenzij anders met de sollicitant is overeengekomen.

 

Beveiliging

Telemos ICT Solutions Group gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij spannen ons in om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde persoonsgegevens te waarborgen. Telemos ICT Solutions Group heeft diverse organisatorische en technische maatregelen getroffen ter voorkoming van oneigenlijk gebruik of verlies van persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Op onze website vindt u altijd de laatste versie van de privacyverklaring.

 

Contact

Heeft u vragen over de inhoud van deze privacyverklaring, dan kunt u zich wenden tot:

 • Nicolette van Leeuwen

 • E: nicolette@telemos.nl

 

Versie: 1.0

17 mei 2018

Wij helpen je graag!

 • Vakkundige en ervaren adviseurs
 • Al meer dan 30 jaar een begrip in ICT
 • Altijd persoonlijk advies

Vraag het ons